4.2.2 Řez bezpečnostní (RB)

4.2.2.1 Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod.

4.2.2.2 Při RB jsou odstraňovány, případně redukovány větve či výhony:

  • tlusté suché, narušující provozní bezpečnost,
  • zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou,
  • mechanicky poškozené,
  • sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů),
  • s defektním větvením,
  • volně visící.

4.2.2.3 RB je možné provádět kdykoli během roku.

ZPĚT

KONTAKT:

 

 

 

Telefon:

E-mail:

LUKÁŠ OLIVA

Starojická Lhota 54

742 31 Starý Jičín

 

776 816 892

lukasoliva@arbos.cz