Instalace bezpečnostních vazeb

Vázání korun se provádí jako prevence proti rozlomení kmenů a kosterních větví koruny. Vhodnou instalací se zamezuje extremním výkyvům kosterních větví při povětrnostních vlivech.

Dynamické vazby

U stromů s mírnějšími defekty (v úžlabí kmenů, přetížené větve) provádíme zajištění pomocí dynamických lan. Tyto lana se instalují do horní poloviny koruny stromů . Jedná se o lana vyrobená ze syntetických materiálů, které mají pevnost asi 4 tuny a životnost přibližně 12 let.

Stromy nijak zvlášť nepoškozují, jen je třeba dbát na pravidelnou kontrolu stavu vázání ( každé 2 roky ) a po uplynutí životnosti vazbu vyměnit. Za účelem kvalitní kontroly vazeb vznikl bezplatný portál www.stromypodkontrolou.cz.

Vázání koruny provádíme zejména těmito systémy:

COBRA
Gleistein ropes

Statické (předepjaté) vazby

Při větších defektech v úžlabí kmenů ( rozsáhlé tlakové větvení, oslabení úžlabí ) lze použít statickou vazbu tvořenou ocelovým lanem ( vrtaná, podkladnicová ). Tato vazba by se měla instalovat do spodní části koruny – blíže defektu úžlabí a je vhodné ji kombinovat s instalací dynamické záchytné vazby.

Instalace spočívá v "předepnutí" vázaných kmenů ( např. pomocí ráčny nebo jiných napínacích mechanismů ) a následné upevnění ocelového lana ( zakončeného ocelovými svorkami ) s dubovými podkladnicemi okolo kmenů tak, aby ocelový drát nepoškozoval kůru a živá pletiva stromu.

Po "svázání" kmenů touto vazbou se ráčna povolí ( sejme ) a tím se vytvoří předepjatá statická vazba. Je nutné zvolit odpovídající tonáž ocelového lana, protože pnutí v místě úžlabí kmenů je obrovské. Ocelové lano je vhodné také mírně předimenzovat, neboť ocelové svorky uberou z nosnosti cca 20 %.

Tato vazba by se měla po 7 - 10 letech povolit nebo vyměnit z důvodu tloustnutí kmene.

 

zpět

KONTAKT:

 

 

 

Telefon:

E-mail:

LUKÁŠ OLIVA

Starojická Lhota 54

742 31 Starý Jičín

 

776 816 892

lukasoliva@arbos.cz