4.2.3 Redukční řezy lokální (RL)

Uvedené parametry se týkají následujících typů řezů:

RL Skupina redukčních řezů lokálních

  • RL-SP Lokální redukce směrem k překážce
  • RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace
  • RL-PV Úprava průjezdního či průchozího profilu

4.2.3.1 Cílem RL-SP a RL-PV je úprava průjezdního či průchozího profilu, redukce koruny ve směru překážky, docílení odstupové vzdálenosti definované (zákonem, normou a podobně) či vytvoření průhledu.

4.2.3.2 Cílem RL-LR je lokální redukce za účelem odlehčení nebo symetrizace části koruny z důvodu zvýšení její stability.

4.2.3.3 Rozsah a lokalizace RL-LR musí být v návrhu ošetření jednoznačně definovaný.

4.2.3.4 Po realizaci RL-LR je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplnění cíle řezu vzhledem k provozní bezpečnosti.

4.2.3.5 Interval opakování RL je třeba volit s ohledem na stanoviště, druh stromu, stav stromu a charakter překážky, případně rozsah destabilizace a podobně.

4.2.3.6 Při RL používáme především techniku řezu na postranní větev.

4.2.3.7 Průjezdní či průchozí profil se řídí Přílohou č. 3, pokud není stanoveno jinak.

4.2.3.8 RL lze provádět kdykoli během roku.

ZPĚT

KONTAKT:

 

 

 

Telefon:

E-mail:

LUKÁŠ OLIVA

Starojická Lhota 54

742 31 Starý Jičín

 

776 816 892

lukasoliva@arbos.cz