4.2.1 Řez zdravotní (RZ)

4.2.1.1 Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon. RZ neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako například riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.).

4.2.1.2 Odstraňované případně redukované jsou větve a výhony:

  • strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.),
  • s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením,
  • nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se větve apod.),
  • mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou,
  • napadené chorobami či škůdci,
  • usychající a suché.

4.2.1.3 Při RZ nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu.

4.2.1.4 Ponechávání drobných suchých větví v koruně není považováno za chybu při provádění RZ.

4.2.1.5 V opodstatněných případech je možné ponechat na kmeni nebo kosterních větvích stabilní pahýl, jestliže jeho průměr přesahuje 100 mm.

4.2.1.6 Při RZ nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu.

4.2.1.7 RZ je optimální provádět v období plné vegetace. Nedodržení optimálního termínu není technologickou chybou.

4.2.1.8 U stromů napadených karanténními chorobami a škůdci je nutné provést řez dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody a Státní rostlinolékařská správy.

Provedení řezu se v tomto případě může lišit od výše uvedené definice RZ.

ZPĚT

KONTAKT:

 

 

 

Telefon:

E-mail:

LUKÁŠ OLIVA

Starojická Lhota 54

742 31 Starý Jičín

 

776 816 892

lukasoliva@arbos.cz